Skrevet av Knut Geelmuyden

Lindås sogelag disponerer flere lokaler.  De eies eller leies av Lindås kommune, som sogelaget er i nært samarbeid med.

Knarvik

I lensmanns-bygget har sogelaget ett stort magasin-rom på 130 m2.  Det er sikret med alarm og varsling. 

Dette magasinet er fylt med 3 blokker reoler:  Første blokk består av 9 reoler, totalt 53 hyllefag og ca 477 hyller.  Her skal i prinsippet ligge kun registrerte gjenstander med påført registreringsnummer og med søkbare opplysninger om hvor hver gjenstand ligger.  I denne blokken er inkludert en reol med arkiver.

Andre blokk har 5 reoler, totalt 16 fag og ca. 99 hyllemeter.  Av disse brukes en reol til rekvisita, en reol til registrerte tekstiler, to reoler til uregistrerte tekstiler og en reol til arbeid med sogelagets arkiv.

Tredje blokk har 8 reoler, totalt 38 hyllefag og ca. 260 hyllemeter.  Her oppbevares sogelagets boksamling, lager av dublett-bøker mm som kan selges, en del arkiver og mange uregistrerte gjenstander. Rommet inneholder også noe arbeidsplass, men dessverre for lite for behovet. 

I dette lokalet er det nær hver mandag (unntatt i juli, august, desember) samlet en dugnadsgruppe. Har du lyst til å delta i arbeidet, er du velkommen til å ta kontakt.
Er du interessert i omvisning i lokalene, vil det bli arrangert etter avtale for enkeltpersoner eller mindre grupper.