Ulvund-bygget

Her ble det bygget opp en fin utstilling.  I tillegg var der litt magasinplass.  Disse lokalene var i behold til samlingen ble flyttet til Seim.  Samtidig hadde sogelaget et lite magasin-rom i lensmann-bygget i Knarvik.  Dette rommet ble beholdt til laget i 2013 flyttet inn i nåværende lokaler i lensmann-bygget.

Strilamuset i meieriet på Seim

I 2004/2005 ble leiet plass til museumutstilling på Seim.  I overetasjen var kontor og i underetasjen magasinplass.  Strilamuseet ble populært, men samtidig kom samlingen i uorden på Seim.  Sogelaget hadde lokaler på Seim 2005-2013.

Utstillingsmonter i Knarvik senter

Rune Pedersen ved Vic og Fellini ga Lindås sogelag tillatelse til å disponere en sentral plass i Promenaden i Knarvik senter.  Der bygget sogelaget en stor monter, ca. 3 meter lang og høy, 1 meter dyp.  En egen «monter-gruppe» hadde ansvar for å lage skiftende utstillinger i monteren.  Etter mange år måtte monteren dessverre fjernes i 2015.