Båter i sogelaget

Båtsamlingen er plassert i to kommunale bygg nær kaien på Tveiten og i det gamle ishuset på kaien på Myksvold.