Et tun på gården Leivestad ble kjøpt av Lindås kommune med sikte på å opprette et museum der. Nå er det usikkert hva kommunen vil gjøre i fremtiden.

Innboet på Leivestad er uendret over lengre tid. Det ble testamentert til Lindås sogelag fra Maria Standal. Noen fra sogelaget intervjuet Maria om innboet, samtidig som innboet ble fotografert. På grunnlag av det materialet gjenstår det å registrere samlingen i museumsprogrammet Primus.