Kåken ble bygget i Tiribotten inne i skogen under andre verdenskrig som et skjulested for personer i motstandsbevegelsen. Den er senere gjenoppbygget.

Her følger bilder av mannskap som skjulte seg på Kåken.