Skrevet av Jon Arne Hopsdal

Der var Konrad Kolstad, 1917 – 2008, som byggde opp elektromuseet. Han var utdanna elektroingeniør og hadde sitt arbeid i Nordhordland Kraftlag i Alversund. Dei siste 20 åra i arbeidslivet var han leiar for instalasjonsinspektørgruppa i kraftlaget. Far hans, Bernt Kolstad, var instalatør og bonde på Kolstad på Radøy. Han dreiv med instalasjonsarbeid på Radøy og i Øygarden når det vart lagt ut høgspenningskabler over Hjeltefjorden i 1950-åra. I unge år var Konrad til tider med faren på instalasjonsarbeid.

Konrad har samla på gammalt instalasjonsmateriell gjennom mange år. Det var etter han vart pensjonist han starta å bygga opp elektroutstillinga i garasjen sin. Instalasjonsmatriellet er montert på tavler. Tavlene inneheld instalasjonsmatriell gruppert etter 10-års epokar, og etter type materiell. På 1920-tavla er der ei lyspære som fortsatt fungerer. Mange slag elektriske apparater og hushaldningsartiklar er og i samlinga. Elektroutstillinga vart flytta til Strilamuseet på Seim, og seinare vidare til Strilamuseet på Feste skule. Elektrosamlinga er i seinare år suplert med everksmateriell. Hjalmar Brekke, og nokre andre, har og suplert med instalasjonsutstyr og apparater.