Webmaster og redaktør for denne nettsiden er fra 23.04.2023 Knut Geelmuyden. Driften av nettsiden er et dugnadsarbeid.
Grunnlaget er produsert av tidligere webmaster Wiggo Eriksen.

Dersom du mener at her mangler noen tema, artikler eller opplysninger, inviterer vi deg til å skrive materiale som vi vil vurdere å publisere på nettsiden. Vi tar også gjerne imot gode råd om nettsiden.

Dersom du mener at her er for lite nynorsk, anbefaler vi deg å skrive artikler for å øke nynorsk-innholdet. Etter vedtak i sogelaget skal skriverens målform i utgangspunktet brukes på nettsiden.