Hjelmås – Utskiftning: Jordskiftekart og boniteringslister

Utdrag fra boniteringslistene og tekst ved Knut Geelmuyden Et jordskifte består av en beskrivelse av den nye fordeling av jorden på en gård, oftest med beskrivelse av gjerdeplikter, veiretter, etc. Men i grunnlagsmaterialet for et jordskifte finne også jordskiftekart som viser situasjonen før og etter jordskiftet, og boniteringslister, d.v.s. et slags regnskap som var et …

Hjelmås – Utskiftning: Jordskiftekart og boniteringslister Les mer »

Hjelmås – Matriklene

–  De trykte matriklene 1838-1886 gir følgende opplysninger om gården Hjelmås: Matrikkelen 1838  Eikangers tinglag i Nordhordlands og Voss fogderi                                                                                                          MatrikkelskyldNytt            Tidligere                                                             Gammel skyld         Ny skyldMnr Lnr.     Mnr           Bruk          Eier                                          Smør                                                                                                 Løp  Bpd  Mrk         Daler Ort Skill.         44    124      44             Hjelmås    Anders Stephensen    –        1       18            1        3      19           (bnr. 1)        125                       Hjelmås    Ole Andersen              …

Hjelmås – Matriklene Les mer »

Hjelmås – Overutskiftning innmark og utmark 1910-1911

Kildeutskriften er laget av Knut Geelmuyden. Utskriften er ikke korrekturlest. Statsarkivet i BergenJordskiftearkiverJordskiftedommeren i VossVoss A10  folio   15b-17a                                                                                                                                  FORMALITETERF. 15bAar 1910 den 22de november sattes overudskiftningsret paa gaardenHjelmaas, gaardsnr. 19 i Hammers herred i Ole Haldorsens hus forifølge forlangende fra 3 af gaardens opsiddere at foretage enoverudskiftning til … af en under 24de november f. …

Hjelmås – Overutskiftning innmark og utmark 1910-1911 Les mer »

Hjelmås – Underutskiftning innmark og utmark 1908-1909

Kildeutskriften er laget av Knut Geelmuyden. Utskriften er ikke korrekturlest. –  Om jordskiftekilder Her er valgt avskrift av jordskiftedommerens arkivmateriale, som er mer detaljert og omfattende enn den tinglyste versjonen av jordskiftet.  Jordskiftedommeren forteller noe mer om formalitetene omkring jordskiftene, hvordan jordskiftene ble gjennomført og endel opplysninger som i gårdshistorisk sammenheng kan ha interesse.  I …

Hjelmås – Underutskiftning innmark og utmark 1908-1909 Les mer »

Hjelmås – Branntakster 1860-1920

Nedenstående avskrifter er gjennomført av Knut Geelmuyden.  Avskriftene er ikke korrekturleste.  Samtidig er skriften i branntakstprotokollene ofte krevende og kan lett gi grunnlag for feiltolkinger av skriftens innhold. Branntakstregisteret for Hordaland er laget på Statsarkivet i Bergen under administrasjon av Knut Geelmuyden og med registrator Marianne Herfindal Johannesen.  Registeret viser at lensmannens branntakstprotokoller inneholder 19 …

Hjelmås – Branntakster 1860-1920 Les mer »

Kvifor er arbeidet til sogelaga så viktig for å ta vare på historia vår

Kjære lesarar, i dag vil eg skrive om noko som ligg hjartet mitt nært: arbeid med historie og kvifor det er så viktig for å ta vare på historia vår. Sogelag er organisasjonar som arbeider for å formidle lokalhistorie, kultur og tradisjonar. Dei engasjerer seg i å dokumentere, forske og formidle dette verdifulle innhaldet til …

Kvifor er arbeidet til sogelaga så viktig for å ta vare på historia vår Les mer »