Send oss en E-post:

Tilhaldsstadar

Skrevet av Knut Geelmuyden

Lindås sogelag disponerer flere lokaler.  De eies eller leies av Lindås kommune, som sogelaget er i nært samarbeid med.

Knarvik

I lensmanns-bygget har sogelaget ett stort magasin-rom på 130 m2.  Det er sikret med alarm og varsling. 

Dette magasinet er fylt med 3 blokker reoler:  Første blokk består av 9 reoler, totalt 53 hyllefag og ca 477 hyller.  Her skal i prinsippet ligge kun registrerte gjenstander med påført registreringsnummer og med søkbare opplysninger om hvor hver gjenstand ligger.  I denne blokken er inkludert en reol med arkiver.

Andre blokk har 5 reoler, totalt 16 fag og ca. 99 hyllemeter.  Av disse brukes en reol til rekvisita, en reol til registrerte tekstiler, to reoler til uregistrerte tekstiler og en reol til arbeid med sogelagets arkiv.

Tredje blokk har 8 reoler, totalt 38 hyllefag og ca. 260 hyllemeter.  Her oppbevares sogelagets boksamling, lager av dublett-bøker mm som kan selges, en del arkiver og mange uregistrerte gjenstander. Rommet inneholder også noe arbeidsplass, men dessverre for lite for behovet. 

I dette lokalet er det nær hver tirsdag (unntatt i juli, august, desember) samlet en dugnadsgruppe.

Feste skule - Strilamuseet

Skolen disponeres delvis av Lindås kommune.  Den er sikret med alarm og varsling. 

Den største del av bygget er gjort tilgjengelig for sogelaget.  På grunn av plassering og sikring er det begrenset hvilke deler av samlingene som er plassert der. 

I ett rom er montert Kolstads elektrosamling. 

I et større rom arbeider en gruppe i lokalområdet med å lage en utstilling for kystkulturen. 

Resten av arealet er benyttet til lager, primært for store gjenstander, landbruksmaskiner o.l.

Sogelagets båter

Båtsamlingen er plassert i to bygg på Tveiten og ett bygg på Myksvold.

 

Tidligere lokaler

Ulvund-bygget

Her ble det bygget opp en fin utstilling.  I tillegg var der litt magasinplass.  Disse lokale var i behold til samlingen ble flyttet til Seim.  Samtidig hadde sogelaget et lite magasin-rom i lensmann-bygget i Knarvik.  Dette rommet ble beholdt til laget i 2013 flyttet inn i nåværende lokaler i lensmann-bygget.

Strilamuset i meieriet på Seim

I 2004/2005 ble leiet plass til museumutstilling på Seim.  I overetasjen var kontor og i underetasjen magasinplass.  Strilamuseet ble populært, men samtidig kom samlingen i uorden på Seim.  Sogelaget hadde lokaler på Seim 2005-2013.

Utstillingsmonter i Knarvik senter

Rune Pedersen ved Vic og Fellini ga Lindås sogelag tillatelse til å disponere en sentral plass i Promenaden i Knarvik senter.  Der bygget sogelaget en stor monter, ca. 3 x 3 x 1 meter.  En egen "monter-gruppe" hadde ansvar for å lage skiftende utstillinger i monteren.  Etter mange år måtte monteren dessverre fjernes i 2015.