Send oss en E-post:

Gotisk Skrift

Skrevet av Knut Geelmuyden

Gotisk skrift var vanlig i Norge i flere århundrer.  Den ble undervist opp til ca. 1860 og var i vanlig bruk til slutten av 1800-tallet.  Den gotiske skriften kan være en hindring i arbeidet med historiske kilder.

2017 03 27 19 43 08

Der finnes gode hjelpemidler for å lære å lese gotisk skrift:

Et veiledningshefte i lesing av gotisk skrift er utarbeidet av Knut Geelmuyden ved Bergen Byarkiv.  Det inneholder også alfabetet til trykt gotisk skrift.  Her får du god startveiledning til å begynne å lese gotisk håndskrift.  PDF-filen er stor, ca. 10,6 mb.  Den tar derfor litt tid å laste ned.  Men du kan laste den ned her:  pdfGOTISK_PUBLIKASJON_20170322.pdf10.37 MB27/03/2017, 19:40

 Et kurs i lesing av gotisk skrift er utarbeidet i samarbeid mellom Knut Geelmuyden, den gang ved Statsarkivet i Bergen, og historisk institutt ved Universitetet i Bergen.  Knut Geelmuyden sto for innhold og pedagogisk opplegg, historisk institutt sto for dataprogrammering.  En fordel ved dette kurset er at du kan kontrollere hver enkelt bokstav du har lest, og ved feil får du et tips som kan sette deg på riktig spor.  Du finner kurset her:       http://www.hist.uib.no/gotisk/

Det danske arkivverket, Statens Arkiver, gir også informasjon om gotisk skrift og et E-learning-kurs.  Se https://www.sa.dk/brug-arkivet/laer/gotisk-skrift-intro

Boken "Den glemte skriften.  Gotisk håndskrift i Norge" er skrevet av Knut Johannessen og utgitt 2007 av Universitetsforlaget som Riksarkivaren skriftserie 28.   (ISBN-13: 978-92-15-00202-6).  Denne boken kan du bestille i en bokhandel.

I Lindås sogelag finner du Knut Geelmuyden (tlf. 41 43 99 19)  på dugnad i magasinet i Knarvik de fleste tirsdagene.  Har du problemer med skriften kan du som medlem av Lindås sogelag innen rimelige grenser få hjelp der om tirsdagskveldene.