Hjelmås – Utskiftning: Jordskiftekart og boniteringslister

Utdrag fra boniteringslistene og tekst ved Knut Geelmuyden

Et jordskifte består av en beskrivelse av den nye fordeling av jorden på en gård, oftest med beskrivelse av gjerdeplikter, veiretter, etc. Men i grunnlagsmaterialet for et jordskifte finne også jordskiftekart som viser situasjonen før og etter jordskiftet, og boniteringslister, d.v.s. et slags regnskap som var et viktig hjelpemiddel for jordskiftet.

Jordskiftekartene gir en oversikt over situasjonen på gården omkring jordskiftet. Boniteringslistene er en oversikt over små «figurer» eller områder, med opplysning om hvilket bruk som disponerte figuren før og etter jordskiftet, type mark, areal og kvalitet (bonitet) på marken. De mange små figurene gjenspeiler variasjoner på gårdens mark, og var nødvendige for å få en mest mulig reell verdsetting av areal og kvalitet på en bondes eiendom både før og etter jordskiftet.

Figurene er navngitt ved et tall, som kan gjenfinnes både på kartet og i boniteringslistene.

Når boniteringslisten angir (areal x kvalitet) = relativ «verdi» for hver figur i kartet, kunne listen brukes som et regnskap som anga en bondes jordverdier før og etter jordskiftet. Det skulle sikre rettferdighet ved jordskiftet.

Jordskiftekartet i kombinasjon med boniteringslistene kan brukes til å få en oversikt over gården. Kopier av jordskitekartene kan fargelegges f.eks. med hvilke bruk som disponerte figurene før jordskiftet, om det var åker, eng eller skog, kvaliteten på marken. Det kan gi et visuelt bilde av den gamle situasjonen på gården.

I gammel tid eide bøndene oftest en ideell andel av gården, synliggjort gjennom den andel av gårdens landskyld som de eide. Den ideelle andelen kunne delvis være utlagt som bestemte områder, teigblanding. Oftest eide de hele teigene. Men eierskapet kunne også være delt. På Hjelmås ser vi det ved at på noen teiger eier en part marken, mens en annen part eier skogen. På Hjelmås illustrerer det at skogen lenge var en knapp ressurs. I noen tider kunne teigene av rettferdighetshensyn gå på omgang. Om det skjedde på Hjelmås vet vi ikke. Vi kjenner vel bedre situasjonene hvor teigene ble ansett som bøndenes varige eiendom.

Formålet med et gammelt jordskifte var oftest å omfordele teigene mellom brukene, slik at hver bonde fikk samlet sine teiger i større områder. Behovet var i stor grad en konsekvens av nyere driftsformer i landbruket i løpet av 1800-tallet («Det store hamskiftet»). Samtidig løste jordskiftet gjerne mange problemer ved å fordele gjerdeplikter, beskrive veirettigheter, m.m. Noen rettigheter ble mer sjelden omtalt i jordskiftene. Det gjelder bl.a. nøst, nøstetomter o.l. som ofte forble slik det hadde vært i fortiden, og derfor ofte ikke ble tatt med i jordskiftet.

Vi kan finne enkelte jordskifter fra 1700-tallet. Det ble noe mer vanlig fra 1820-tallet. Men fra 1859 ble Jordskifteverket opprettet og jordskiftedommerne ble mer profesjonelle og kompetente. Det er først etter 1859 at jordskifter ble alminnelige, og vi oftest har bevart grunnlagsmaterialet for jordskiftet i arkivene. For Hordaland og Sogn og Fjordane finnes det meste arkivmaterialet på Statsarkivet i Bergen.

Bokserien «Gamle norske kart. Samkatalog over utrykte kart fra de siste 300 år» finnes med et bind for hvert fylke, bl.a. bind 11. Hordaland fylke, utgitt 1982 ved Norsk Lokalhistorisk institutt. Der kan du slå opp på Lindås og finne en alfabetisk liste etter gårdsnavn med oversikt over bevarte jordskiftekart («Gardskart»), med målestokk, kartets alder og referansenummer til Jordskifteverkets arkiv. Du kan finne boken på Nasjonalbiblioteket www.nb.no hvor du søker på «Gamle norske kart» og velger bøker.
https://www.nb.no/search?q=Gamle%20norske%20kart&mediatype=b%C3%B8ker

Over: Jordskiftekart over Hjelmås utmark 1906/1910. Merk at himmelretningen nord ikke er opp som på moderne kart.

Over: Jordskiftekart over Hjelmås innmark1908/1910. Merk at himmelretningen nord ikke er opp som på moderne kart.
Dersom du ser kartet dreiet, vil formen i innmark-kartets høyre side passe inn i nedre høyre hjørnet av kartet over utmarken.
For å klare å lese de små figur-numrene må kartet gjerne sees på en stor kopi eller forstørret i et bildebehandlings-program.


Opplysninger og utdrag fra boniteringslistene på Hjelmås 1908-1909:

INNMARK EIERFORHOLD FØR JORDSKIFTET  
EierDeleierFigurer
1 a Ole Jakobsenalt1-44, 101, 227-228 
2 b Martha Andersdtralt214-224 
3 c Ole Haldorsenalt108-122, 151-172a, 173,
173-179, 195-213
 
4 d Ole Guttormsenalt65-100, 123-150, 180-192,
194, 229-231
 
a Ole Jakobsenmarkd  Ole Guttormsenskog102-106 
c Ole Haldorsenmarka  Ole Jacobsenskog45-49, 57-64 
c Ole Haldorsenmarkd  Ole Guttormsenskog107 
c Ole Haldorsenmarkd  Ole Guttormsenskog172b 
d Ole Guttormsenmarka  Ole Jacobsenskog50-56 
d Ole Guttormsenmarkc  Ole Haldorsenskog193 
a Ole Jacobsen     1/2  
c Ole Haldorsen    1/4
d Ole Guttormsen 1/4

felles225-226 
UTMARK EIERFORHOLD FØR JORDSKIFTET  
EierDeleierFigurer
Alt i fellesskap
for de 4 brukene
1-45, 71-188 
Beitet felles
for de 4 brukene
                a Ole Jakobsen          7/8 
b Martha Andersdtr 1/8
skog                     
skog 
46-70 
INNMARKMARKENS KVALITET FIGURER 
1. klassebonitet
1-1,20 
dårlig
1-4, 7, 17, 20-21, 23-26, 28, 36-37, 66, 68-70, 72, 75-76, 78, 82, 85, 88, 90, 92, 95-99, 101, 110-112, 114, 116-117, 119-120, 122-123a, 124, 128, 130, 134,-136, 139, 141, 143-144, 156-158, 160, 164a,  168, 175–176, 180a-b, 184b, 186-187, 207-210,  220, 223. 
2. klasse bonitet 1,20-3  middels5, 8, 12-14, 16, 18, 22, 27, 33b-35, 38, 41, 49, 57, 60-64, 67, 71, 73, 86-87, 93, 100, 115, 118, 121, 123b, 125-127, 131-133, 137-138, 140, 142, 147, 161-162, 164b, 165-167, 179,  180c-182, 188-189, 200-201, 203, 205, 211,  215, 217-219, 221, 224, 226-227, 229. 
3. klassebonitet 3,1-opp 
best
6, 9-11, 15, 19, 29-33a, 39-40, 42-48, 50-56, 58-59, 65, 74, 77, 79-81,83-84, 89, 91, 94, 102-106, 107-109, 113, 129, 145-146, 148-155, 159, 163, 169-174, 177-178, 183-184a, 185,  190-199, 202, 204, 206, 212-213, 214, 216, 222, 225, 228, 230-231. 
Inkludertbonitet  15-2430, 33a, 40, 44, 103, 213. 
Inkludertbonitet  25-306, 9, 31, 104, 152, 171, 172a-b, 173-174, 190, 192-195, 214, 225. 
UTMARK MARKENS KVALITET  FIGURER 
1. klassebonitet
1-1,20  
dårlig
1, 3, 5-9, 15-17, 19-20, 23, 25-26, 28, 31-33, 35, 39a, 41, 43-44, 47, 49-53, 55-56, 64, 69-70, 72-74, 78-80, 83, 85, 89-90, 92, 94-98, 100, 102-104, 106, 110-112, 117-118, 124, 126, 129, 131-133, 136-137, 139-143, 145, 147-149, 151-152, 154. 
2. klassebonitet
1,20-3
middels
11, 13-14, 22, 59, 62, 81, 88, 115, 120, 125,   135, 155a, 182-183. 
3. klassebonitet
3,1- opp 
best
2, 4, 10, 12, 18, 21, 24, 27, 29-30, 34, 36-38, 39b-40, 42, 45-46, 48, 54, 57-58, 60-61, 63, 65-68b, 71, 75-77, 82, 84. 86-87, 91, 93, 99, 101, 105, 107-109, 113-114, 116, 119, 121-123, 127-128, 130. 134, 138, 144, 146, 150, 153, 155b-172,  173-181, 184-188. 
Inkludertbonitet  15-2429, 37, 68a, 107a, 113, 119, 122, 130a, 164, 171, 175-176. 
Inkludertbonitet  25-3034, 46, 48, 61b, 63, 65, 86b, 108, 169a, 173, 187. 

– Arealfordeling etter kvalitet og eiere.

INNMARK FØR UTSKIFTNINGEN.
KVALITET.  AREAL.
1. klasse areal før2. klasse areal før3. klasse                        areal førUbonitert arealTotalt areal
før utsk.
Totalt
areal                                                           
etter utsk.
1  a  Ole Jakobsen51,323,5124,8485,8685,4671,6
2  b  Martha Andersdtr11,715,41,6109,1137,8188,7
3  c  Ole Haldorsen88,879,3203,0167,5538,6474,4
4  d  Ole Guttormsen140,077,7141,7225,8585.2611,8
Sum291,8195,9471,1988,21947,01947,0
INNMARK FØR UTSKIFTNINGEN.
KVALITET.  PROSENTER.
1. klasse areal før2. klasse areal før3. klasse                        areal førUbonitert arealTotalt areal
før utsk.
Totalt
areal                                                           
etter utsk.
1  a  Ole Jakobsen181226493534
2  b  Martha Andersdtr480,311710
3  c  Ole Haldorsen304143172824
4  d  Ole Guttormsen484030233031
Sum100100100100100100
UTMARK FØR UTSKIFTNINGEN.
KVALITET.  AREAL.
1. klasse areal før2. klasse areal før  (inkl. 3. kl.)Totalt areal før utsk.Totalt areal  etter utsk.
1  a  Ole Jakobsen830,63716,34546,94848,1
2  b  Martha Andersdtr118,5530,9649,4970,8
3  c  Ole Haldorsen474,62123,62598,22246,6
4  d  Ole Guttormsen474,62123,62598,22327,2
I fellesskap245,5102,8348,3348,3
Gjertsen147,928,70,0171,7
Sum2143,88597,210741,010741,0

UTMARK FØR UTSKIFTNINGEN.
KVALITET.  PROSENTER.
1. klasse areal før2. klasse areal før  (inkl. 3. kl.)Totalt areal før utsk.Totalt areal   etter utsk.
1  a  Ole Jakobsen39434245
2  b  Martha Andersdtr6668
3  c  Ole Haldorsen22252421
4  d  Ole Guttormsen22252422
I fellesskap11133
Gjertsen0002
Sum100100100100

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *