Leiar – Jon Arne Hopsdal (valgt 2023 for ett år)

Styremedlem – Anne Mette Prestegård (valgt 2023 for to år)

Styremedlem – Odin Kristiansen (valgt 2023 for to år)

Skrivar – Jostein Mykletun (valgt 2022 for to år)

Kasserer– Olav Idsø (valgt 2022 for to år)

Varamedlem 1 – Arild Langesæter (valgt 2023 for ett år)

Varamedlem 2- Reidun Eikanger Kvalø (valgt 2023 for ett år)

Revisor – Helge Kvingedal (valgt 2023 for ett år)

Valkomiteen – Mailin Bergås Hatten, Oddbjørn Rosnes, Nils Skår

På årsmøtet 2023 ble opplyst at nytt medlem til valgnemnden vil bli utpekt av styret.

Samlingsansvarlig – Anne Mette Prestegård