Oversikt over bøker som Lindås sogelag har for sal.

Forfattar Boktittel Pris

Storaas Reidar: Kraft til bygdene. Soga om Herlandsfossen 1916 – 1966 kr 50,-

Åsgard Asbjørn: Skulesoge for Lindås 1739 – 1889 kr 100,-

Åsgard Asbjørn: Skulesoge for Lindås 1890 – 1963 kr 100,-

Åsgard Asbjørn med fleire: Helsestell i Lindås før og no kr 50,-

Nordhordland Forlag (Eli Fjelde Vikan): Farne Tider
Bind I kr 50,-
Bind II kr 50,-
Bind III kr 50,-

Styve Ottar: Krigsår i Nordhordland. Konflikter i motstandsrørsla. kr 50,-

Sjurseth Karl: Lindås herad. Kommunesoga 1837 – 1837 kr 100,-

Toft Martin: Særtrykk. Tillegg bygdebok Myking sokn kr 50.-

Mjøs Knut: Isdal/Gjervik skule gjennom åra frå 1889 kr 20,-

Lindås sogelag: Alenfit II B Gards- og personhistorie for skulekrinsane

Øvstegard og Isdal/Gjervik i tidlegare Hamre kommune. kr 300,-

Lindås sogelag: Mimra. Sogeskrift for Lindås.
Årgangane 2005 – 2023 kr 150,-
Årgangane 2005 og 2009 er utseld.
Du kan og kjøpa Mimra 2005 – 2023 i bokhandelen i Knarvik.

Nord og Midthordland sogelag Frå Fjon til Fusa. Årbok frå 1948 til 1956 og 1962 til 1965 og 1980 til 1991 kr 50,-

Porto kjem i tillegg til prisen ved sending i posten.