Skrevet av Knut Geelmuyden

Mange ønsker å finne opplysninger om sine forfedre og slektninger.  I TV-programmene «Hvem tror du at du er» har du kanskje sett eksempler på hvordan noen har fått hjelp til å finne noen opplysninger om sin slekt.

For å undersøke din egen slekt bør du begynne med å samle inn de opplysninger som er kjent i familien.  Deretter er bygdebøkene viktige.  Disse kan finnes på bibliotekene, og ofte digitalt på Nasjonalbiblioteket https://www.nb.no/ Der kan du også finne mye nyttig informasjon i trykt litteratur.

Dødsannonser kan du søke etter i Bergens Tidende sitt e-arkiv. På Bergens offentlige bibliotek https://bergenbibliotek.no/lokalhistorie/gardsregister kan du i gårdsregisteret lokalisere gårdene.

Lindås sogelag bidrar i samarbeid med Frivilligsentralen i Knarvik med hjelp og veiledning på regelmessige møter i Frivilligsentralen i Knarvik om slektshistorie. Dersom du vil undersøke din egen slekt kan Knut Geelmuyden (tlf. 41 43 99 19) gi deg råd og veiledning, enten det gjelder å komme i gang med slektshistorie, eller det gjelder hvordan du skal løse et slektshistorisk problem.  Han kan dessverre ikke gjøre arbeidet for deg, men han kan hjelpe deg slik at arbeidet blir lettere.