Skrevet av Knut Geelmuyden

Gotisk skrift var vanlig i Norge i flere århundrer.  Den ble undervist opp til ca. 1860 og var i vanlig bruk til slutten av 1800-tallet.  Den gotiske skriften kan være en hindring i arbeidet med historiske kilder.

Der finnes gode hjelpemidler for å lære å lese gotisk skrift:

Et veiledningshefte i lesing av gotisk skrift er utarbeidet av Knut Geelmuyden ved Bergen Byarkiv.  Det inneholder også alfabetet til trykt gotisk skrift.  Her får du god startveiledning til å begynne å lese gotisk håndskrift.  PDF-filen er stor, ca. 10,6 mb.  Den tar derfor litt tid å laste ned.  Men du kan laste den ned her: 

Boken «Den glemte skriften.  Gotisk håndskrift i Norge» er skrevet av Knut Johannessen og utgitt 2007 av Universitetsforlaget som Riksarkivaren skriftserie 28.   (ISBN-13: 978-92-15-00202-6).  Denne boken kan du bestille i en bokhandel.

I Lindås sogelag finner du Knut Geelmuyden på tlf. 41 43 99 19.  Har du problemer med skriften kan du som medlem av Lindås sogelag innen rimelige grenser få noe hjelp av ham.