I magasinet i Knarvik har en gruppe i alle år arbeidet med å registrere gjenstandene. Det inkluderer identifisering av gjenstander og deres bruksområde, registrering på papir, innlegging i museumsprogrammet Primus og kontroll på hvor gjenstandene er plassert («hylleadresse»). I tillegg er det startet arbeid med digital fotografering av gjenstandene med sikte på innlegging av bildene i Primus og publisering på https://digitaltmuseum.no/ for bedre tilgjengeliggjøring for publikum. Det arbeides også med ordning og katalogisering av arkiver og dokumentsamling.

På Feste har en gruppe i de siste årene arbeidet med å etablere en postutstilling og ordne og registrere postgjenstander og postarkiv.

Begge disse stedene arbeider dugnadsgruppene stort sett en dag i uken det meste av året. Er du interessert er du velkommen til å delta.