Send oss en E-post:

Lindås Sogelag

TRADISJON FRÅ FORTIDA FOR FRAMTIDA

Omgrepet kulturarv femner eit breitt spekter av materiell og immateriell arv frå tidlegare tider. Med immateriell kulturarv meiner me  for eksempel munnlege tradisjonar og uttrykk, inkludert språk, utøvande kunst, sosiale skikkar, ritual og festar, kunnskap og dugleik knytt til naturen og tradisjonell handverkskunnskap. Der anna  ikkje er presisert, blir omgrepet kulturarv avgrensa til å femna om faste kulturminne i det fysiske romet.

MEDLEMsskap

Her kan du melda deg inn i Lindås Sogelag.

Sogelaget

Lindås Sogelag sin historie.

SAMLINGER

Sogelaget har fleire samlingar.

Publikasjoner

"Mimra" er hovudpublikasjonen til sogelaget.

MÅLFORM PÅ NETTSIDENE

Nettsidene våre er ein del av det felles dugnadsarbeidet som vert gjort på frivillig basis i sogelaget. Sidene er derfor i alle tekster prega av målforma til dei som utfører skrivearbeidet. Alle tekster får målforma brukt av den som har skrive tekstene. Vi ønskjer at fleire personar som skriv nynorsk hjelper til med tekster til desse sidene.

Lindås Sogelag har ei monaleg stor fotosamling, og dessutan foto av gjenstandssamlinga. Vi har begynt å leggja noko av dette materialet ut her og tilgang til arkivet vil komme.

FOTO ARKIV

PRIMSTAV

Lindås

STORÅKEREN

Seim

Langavatnet

Hjelmås

vadbein

Lindås

Email:
mail@lindas-sogelag.no

Adresse:
Lindås Sogelag
Kvernhushaugane 2,
5914 Isdalstø